Vítejte na Giantmicrobes!

Infekční žloutenka
Infekční žloutenka
Hepatitis C Virus
Virová hepatitida neboli zánět jater má několik druhů, typ A (VHA) je primárně přenášen kontaminovanými potravinami (často v rozvojových zemích), nebo přímým kontaktem s nakaženým člověkem. Onemocnění je akutní a relativně mírné, i když mezi jeho projevy patří žloutenka, únava, nevolnost a horečka. Očkovací látky jsou dostupné.
Virová hepatitida typu B (VHB) se přenáší tělními tekutinami a je daleko závažnější. Chronické onemocnění jater způsobené hepatitidou typu B končí u 15-20% chronických pacientů smrtí. Velmi se doporučuje aplikace dostupných očkovacích látek.
Virová hepatitida typu C (VHC) je zřejmě nejnebezpečnější virovou hepatitidou. Podobně jako typ B je přenášena tělními tekutinami. U 70% chronicky postižených způsobuje těžké poškození jater, přičemž neexistují žádné očkovací látky. U 80% infikovaných nejsou rozpoznatelné žádné příznaky ani signály nemoci – to znamená, že nejsou ohroženi jenom oni, ale mohou nemoc bezděčně přenést i na ostatní. Následující skupiny jsou nejvíce ohrožené a doporučuje se jim testování na hepatitidu:
  • injekční uživatelé drog -  mnoho infekcí je způsobeno nelegálními injekčními drogami
  • pacienti, kterým byla provedena transfuze krve před rokem 1992 (než byly zavedeny testy dárců)
  • lidé s nediagnostikovanými jaterními potížemi
  • kojenci narození infikovaným matkám
Virová hepatitida typu D (VHD) je podobná typu B a objevuje se pouze za jeho přítomnosti, takže ochrana očkovacími látkami pro hepatitidu typu D je v případě potřeby dostupná.
Virová hepatitida typu E (VHE) je poměrně mírná a nemívá chronický průběh. Je přenášena podobně jako typ A a je provázena i podobnými příznaky. Přesto očkovací látky proti tomuto typu neexistují.
Virové hepatitidy typu F (VHF) a G (VHG) jsou infekce způsobené nově rozpoznanými viry, jejich spojení s jaterními onemocněními zůstává sporné.

Rozměr:
  výška:    9 cm
  šířka:     9 cm
  hloubka: 9 cm

Infekční žloutenka

Uvedené ceny jsou vč. DPH

Dostupnost: 12 ks

Infekční žloutenka
255,- Kč

Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.